Címlap » Alexander Schmemann: Liturgia és élet » Liturgia és hitoktatás » Liturgia és hitoktatás – IV. » Középpontban: az Eucharisztia

Középpontban: az Eucharisztia

Hitoktatási rendszerünk középpontjában az Eucharisztia, az Egyház életének éltető ereje álljon. A hitoktatók legtöbbször felületes és jelképes magyarázatokkal próbálkoznak: „a gyertya, a tömjénező stb. jelentése a következő: ...”, a lényeget azonban nem sikerül megragadniuk. A Szent Liturgia nem jelkép, hanem olyan cselekedet, amelynek során az Egyház feltárja valódi természetét. Az Eucharisztia a megváltásnak mindent átfogó szentsége, a szeretet, az egység, a megszentelődés, az áldozat, az átistenülés szentsége. Általa élhetünk keresztényként. Hitoktatásuknak ezért a Szent Eucharisztiából kell kiindulnia és egyszersmind abban kell megtalálnia beteljesülését is.

***

Az ortodox kereszténység gyakorlatában a liturgia mindig az Egyház hitének, életének és tanításának kifejezője, és mint ilyen, egyszerre a hozzájuk vezető biztos ösvény is. „Lex orandi est lex credendi.” Az imádság rendje a hit rendje. Térjünk hát vissza ehhez a rendhez, hogy visszatalálhassunk az ortodox hitoktatás igazi alapjaihoz.