Címlap » Segítség!

Segítség!

2013. szeptember. 13. Vatamány Sándor

Épített-e Ön már templomot? Még nem? Tudja milyen érzés az? Nem? Most részese lehet ennek! Építsünk közösen egyet Budaörsön!

* * *

Levelünk angol nyelvű változatát itt olvashatja. (English)[filefield-onlyname-original]

 

Levelünk német nyelvű változatát itt olvashatja. (Deutsch)[filefield-onlyname-original]

 

* * *

Kik azok a görögkatolikusok?

görögkatolikusok, — magyar bizánci szertartású katolikusok: a magyar szóhasználatban a bizánci szertartáshoz tartozó, Rómával egységben lévő magyar katolikusok. (Magyar Katolikus Lexikon)

Szertartásukban a bizánci hagyományt követik, (és nem a rómait, mint a hazánkban elterjedtebb római katolikusok), ugyanakkor teljes közösségben vannak a katolikus egyházzal.

 

Görögkatolikusok Magyarországon

A Kárpát-medencébe érkezett honfoglaló magyarok már a vándorlás során is megismerkedhettek a keleti kereszténységgel. 953-ban a konstantinápolyi patriarcha, térítő püspököt küldött számukra Szent Hierotheosz személyében. Egyes adatok szerint Szent István idejében több püspökséget tömörítő görög metropólia működött hazánkban, az Árpád-kor végére azonban, amikor már éreztette hatását a keleti és nyugati egyház közti szakadás, alaposan megcsappant a magyarországi ortodoxok száma. A keletről és délről érkező nemzetiségek (ruszinok, románok, szerbek) vették át szerepüket, és a 17-18. század folyamán közülük számosan léptek unióra Rómával, az egyesüléssel elfogadva a pápa fennhatóságát, de megtartva szertartási és egyházfegyelmi rendjüket. Ettől kezdve nevezik őket görögkatolikusoknak.

 

Az 1646-os ungvári unió egy évszázad alatt vált teljessé, és 1771-ben alapította meg a pápa a munkácsi görögkatolikus püspökséget, mivel a 14. század vége óta létező ortodox püspökség jogállása felett vita volt. A munkácsi püspökségben elsősorban a mai Magyarország területén éltek bizánci szertartású magyarok, akiknek hatására más nemzetiségekből származók is számosan elmagyarosodtak. 1912-ben alapította meg I. Ferenc József apostoli király és X. Szent Piusz pápa a hajdúdorogi egyházmegyét, amelybe a munkácsi, eperjesi, nagyváradi és gyulafehérvár-fogarasi egyházmegyékből 162 magyar paróchia került. 1930-ban az I. világháború után megcsonkult egyházmegye híveinek száma a hazai összlakosság (8.688 ezer fő) 2,3 százaléka volt (201 ezer lélek).

 

Görögkatolikusok Budapest környékén

    A II. világháború befejezését követő iparosítás eredményeként Magyarország alföldi, illetve észak-keleti területeiről sokan költöztek a fővárosba illetve annak vonzáskörzetébe. Ennek eredményeként az ország keleti régióiban élő görögkatolikusok közül is sokan telepedtek le Budapest környékén.

    Új lakóhelyükön viszont nem voltak görögkatolikus közösségek, görög-katolikus templomok, s nem voltak görögkatolikus papok. Ennek következménye lett az, hogy az ideköltöző görögkatolikusok a római katolikus közösségeket keresték meg, mivel korábbi lakóhelyükön is azok közelében éltek. A római katolikus közösségek persze szeretettel fogadták őket, s így a görögkatolikusok egészen az utóbbi időkig a római katolikus egyházközségekben találtak otthonra.

    Az első években, a Budapesten és környékén élő görögkatolikusok a Rózsák terei illetve a II. kerületi, Fő utcában álló templomba mentek, ha saját szertartásuk szerint kívántak ünnepelni, később egy-egy Budapesten élő pap buzgóságából, és a Budapest környéki települések római katolikus plébánosainak jó szándékából kisebb-nagyobb rendszerességgel más települések római katolikus templomaiban is megindult a görögkatolikus szertartások végzése.

    Közel fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy az egyre nagyobb számmal Budapest környékére költöző görögkatolikusok saját, önálló egyházközségekké alakuljanak. Így alakult egyházközség a Duna budai oldalán Dunaújvárosban, Esztergomban, Pomázon, Érden, végül Budaörsön is, természetesen nem csupán az adott város görög katolikusainak, hanem a környező településeken élők ellátására is.

 

Görögkatolikusok Budaörsön

    Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök 2009 tavaszán alapította meg a Budaörsi Görögkatolikus Egyházközséget, melynek területéhez tartoznak az alábbi településeken élő görögkatolikusok is:

Budapest XXII. (Budafok, Budatétény, Nagytétény), Alcsútdoboz, Biatorbágy, Bicske, Bodmér, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Herceghalom, Mány, Nagykovácsi, Óbarok, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Szár, Tabajd, Telki, Tök, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, Zsámbék

    Ezek közül egyedül Budaörsön rendelkeznek a görögkatolikusok saját épülettel, egy temető-kápolnával, (Csulits kápolna) ahol (míg az új templom fel nem épül,) rendszeresen végeznek szent szolgálatokat, s ahová szeretettel várnak minden környékben élő görögkatolikust.

 

Templomépítés Budaörsön

    A Budaörsön és a környékén élő görögkatolikusok templomot, parókiát és közösségi házat szeretnének építeni Budaörsön. Egy templomot, ahol őseik hite szerint végezhetik szertartásainkat, s nevelhetik gyermekeiket. Sajnos azonban anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé ezen templomnak saját erőből való felépítését. Segítségre van szükségük.

* * *

Kisebbségben élünk. Kisebbségben Európában, kisebbségben Magyarországon. Segítségre szorulunk.

2013 márciusában elkezdődött a templomépítés. Az altemplom (mely a későbbiek folyamán temetkezési helyként fog szolgálni) szerkezetkész állapotban van. A templom továbbépítése az anyagi lehetőségeink függvényében történik.

 

Jelen segítség-kérésünkkel ehhez kérjük az Önök jó szándékú támogatását!

 

A templomépítés folyamatáról egyházközségünk honlapján folyamatosan tájékozódhatnak.

 

Ha úgy gondolják, hogy segítségünkre tudnak lenni, adományukat az alábbi számlán tudják részünkre eljuttatni:

 

 

Név: Budaörsi Görögkatolikus Parókia

Cím: H-2040 Budaörs, Lévai u. 18.

IBAN number: HU13 1070 2332 4938 9601 5110 0005

Bank neve: CIB Bank

Swift kód: CIBHHUHB

 

Vatamány Sándor

parókus

 

„Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében, ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti…” (2Kor 9,7) 

 

 

 

 

Elérhetőségek

Szent Demeter Görögkatolikus Egyházközség

2040 Budaörs, Lévai u. 18. Térkép

Tel: 23/414-202

Email: parokus [dot] budaors [kukc] hotmail [dot] com

Számlaszám

Adományaikat az alábbi számlaszámra várjuk: 10702332-49389601-51100005