Címlap » Visszatekintés az ökumenikus imahétre

Visszatekintés az ökumenikus imahétre

2010. január. 29. Dr. Fejéregyházi Sándor

Budaörsön 2010. január 18-tól 22-ig, hétfőtől péntekig tartott az ökumenikus imahét, melyet hosszú évek óta gondos felkészüléssel és szeretetben végzünk városunkban. Az imahéten a helyi római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus és baptista közösség vezetői és hívei vettek részt. Az imahét központi gondolata Szt. Lukács evangéliumának az emmauszi tanítványokról szóló része volt.

A hétfői nyitó napon az istentisztelet a római katolikus templomban volt. Az ökumenikus szertartást Varga János római katolikus plébános végezte. Igét Durkó István baptista lelkész hirdetett. Az igazi hívő életviteléről beszélt, melyben fontos szerepet játszanak a következők: a Jézussal való örömteli találkozás megélése a szertartásokon és az imában, ebből fakadóan az emberek szíves segítése, Jézusról és hitünkről gyakori beszélgetés, hitünk megvallása, gyakori és átélt imádság.

Kedden az evangélikus templom fogadta a híveket, ahol Petőné Püski Ilona református lelkész hirdette az igét. A valódi, megingathatatlan hit fontosságát emelte ki, mely minden korban, így a mai elvilágiasodott világban is alapvető a hívő ember életében.

Szerdán a baptista gyülekezet fogadta a hívőket az evangélikus templomban. Szentbeszédet Kiss Csaba római katolikus káplán mondott. Hangsúlyozta, hogy az évenkénti ökumenikus hét - melynek viszonylag rövid múltja van az egyházak életében -, a közös imádság, az összetartozás megélése egész évre fontos kihatással kell legyen, a hívők számára.

Csütörtökön a református templom volt az ökumenikus szertartás helyszíne, ahol Vatamány Sándor görög katolikus paróchus mondott szentbeszédet. A szenvedés, megpróbáltatás türelmes, méltó elviselése volt a fő gondolata prédikációjának.

A záró, pénteki napon a görög katolikus templomban gyűltek össze a hívők. Igét Endreffy Géza evangélikus lelkész hirdetett. Istenre, az ő segítségére hagyatkozás fontosságát és alapvető voltát emelte ki beszédében. A szertartás végén agapé keretében beszélgettek el az öt budaörsi egyházi közösség hívei.

Mivel a Budaörsi Görög Katolikus Egyházközség sok településre terjed ki, ezért Vatamány Sándor paróchusunk a héten más települések ökumenikus szertartásán is részt vett és szentbeszédet mondott: kedden a pátyi római katolikus templomban, szerdán pedig a zsámbéki református templomban.

Az imahét mély lelki élményt nyújtott a résztvevőknek. Örömteli volt tapasztalni, hogy az Ige minden keresztény egyházban működik, segít és életet ad.

Elérhetőségek

Szent Demeter Görögkatolikus Egyházközség

2040 Budaörs, Lévai u. 18. Térkép

Tel: 23/414-202

Email: parokus [dot] budaors [kukc] hotmail [dot] com

Számlaszám

Adományaikat az alábbi számlaszámra várjuk: 10702332-49389601-51100005