Címlap » Kisgyermekek keresztelése

Kisgyermekek keresztelése

Keresztelést rendszerint minden hónap első vasárnapján végezzük a Szent Liturgia után. (Előzetes megbeszélés alapján más időpont is lehetséges)

Kérjük a szülőket, hogy legalább 1 hónappal korábban jelentkezzenek be.

Az Egyház előírása szerint (681/868. kánon) azt a gyermeket lehet megkeresztelni, akinek megkeresztelését

  • legalább az egyik szülő kéri, és
  • megalapozott remény van a katolikus vallásban való nevelésére.

Ha ez teljesen hiányzik, a keresztséget el kell halasztani.

Nem beszélhetünk megalapozott reményről akkor, ha

  • az a szülő, aki kéri a keresztséget nincs megkeresztelve,
  • meg van ugyan keresztelve, de nem tanult hittant és nem volt elsőáldozó és nem vállalkozik a vallási alapismeretek elsajátítására sem,
  • ha már van iskoláskorú kereszteletlen, vagy megkeresztelt gyermeke, de ezek hitoktatásától elzárkózik,
  • aki élettársi kapcsolatát, vagy polgári házasságát rendezhetné, de erre nem hajlandó.

Szeretettel fogadjuk a szülőket, és nem tételezzük fel róluk, hogy alkalmatlanok a keresztény hitben való nevelésre. A fenti feltételek közlését ne tekintsék elutasításnak, hanem inkább meghívásnak a keresztény életre, hogy így az Egyházhoz közelebb juthassanak.

Ha a keresztséget valami oknál fogva el kell halasztani, a keresztség kiszolgáltatása a későbbiek során bármikor pótolható, ha a feltételek teljesülnek.

A keresztelést a lakóhely szerinti parókián kell kérni, annak érdekében, hogy a gyermek szüleivel együtt aktívan bekapcsolódjék az egyházközség életébe.

Indokolt esetben a lakóhely szerinti parókus engedélyével lehet keresztelni más templomban is, és az ő engedélyével az előkészítés folyhat a keresztelés helyén is.

Az iskoláskorú gyermekek csak kétévi rendszeres hitoktatás után keresztelhetők meg. Ez alatt az első szentáldozásra is előkészülnek.

A keresztelendő gyermek részére keresztszülőt kell választani. Keresztszülő csak vallását gyakorló (ha családos, akkor egyházi házasságban élő) katolikus személy lehet. (vö.. 685. kánon) Különösen problémát jelent az, hogy sokan vannak, akik csak polgári házasságot kötöttek, és igen gyakran előfordul, hogy elvált és újraházasodott rokonokat vagy barátokat kérnek föl keresztszülőknek. Az is gyakran megtörténik, hogy baráti, vagy szomszédi kapcsolatokat előtérbe helyezve, más vallású keresztényeket választanak keresztszülőnek. Ha semmi körülmények között nem találnak alkalmas keresztszülőt, akkor a keresztség kiszolgáltatható úgy, hogy csak keresztelési tanú van.

A kereszteltetők nagy része a közgondolkodás hatására nemcsak hogy nem tartja fontosnak ezeket az előírásokat, hanem a pap akadékoskodásának tekinti.

Ezért kérem a kedves szülőket, hogy mindenképpen személyesen keressenek fel, hogy a felmerülő gondokat, kérdéseket megbeszélhessük.

Elérhetőségek

Szent Demeter Görögkatolikus Egyházközség

2040 Budaörs, Lévai u. 18. Térkép

Tel: 23/414-202

Email: parokus [dot] budaors [kukc] hotmail [dot] com

Számlaszám

Adományaikat az alábbi számlaszámra várjuk: 10702332-49389601-51100005